CV Açık Rıza Formu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

UYARINCA ÖZGEÇMİŞ SAKLAMA AÇIK RIZA BEYANI

 

 

 

İşbu Açık Rıza Beyanı ile,

Açık rızanın herhangi bir zamanla sınırlı olmayarak geri çekilebileceği bilgisi tarafıma verilmiş ve İşverence tarafıma sunulan Çalışan Adayı Aydınlatma metnini okumuş ve anlamış olarak;

 

Özgeçmiş ve mülakat esnasında paylaşmış olduğum kişisel verilerimin; Çalışan Adayı/Stajyer/ öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla işlenmesine, 1(bir) yıl süre saklanmasına ve uygun pozisyon olması halinde tekrar Tarafımla iletişime geçilmesine, 

Kendi beyanımla paylaşmış olduğum kişisel verilerimin istihdam amacıyla yapılan görüşmeler kapsamında Hadımköy Mahallesi Dr. Mithat Martı Cadde No: 10/1 Arnavutköy/İSTANBUL adresinde mukim veri sorumlusu Pir-İnci Bujiteri İmalat San. Tic. A.Ş. tarafından bu açık rıza beyanı kapsamında işlenmesine,

İşlemenin tanımının KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olduğunun farkında olarak ve kabul ederek;

AÇIK RIZA VERMEK SURETİYLE MUVAFAKAT ETTİĞİMİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDERİM. 

 

 KABUL EDİYORUM

 

KABUL ETMİYORUM

 

 

TARİH                                     :

ADI SOYADI                            :

İMZA                                       :

 

 

 

Açık rıza kişisel veri sahibi ilgili kişi tarafından herhangi bir zamanla sınırlı olmayarak geri çekilebilir. Kişisel verilerin açık rıza olmaksızın işlenmesi için kanunda öngörülen başka bir hukuki sebep olmaması halinde kişisel veriler saklama ve imha politikasında belirtilen usullere göre ilk periyodik imhada imha edilir, aksi halde kanunda öngörülen ve Saklama ve İmha Politikasında belirtilen sürelerin sonunda imha edilir. Kabul edilmeme seçeneğinin Çalışan adayı tarafından işaretlenmesi halinde 30 gün içinde Çalışan Adayı tarafından paylaşılan kişisel veriler imha edilir.